پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران

ناشر : قانون یار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 8,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 116
کنگره ‏‫‬‮‭KMH۸۶۸‏‫‬‮‭/ص۲ب۴ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۵۴
کتابشناسی ملی 4687867
شابک 978-600-8077-95-4
سال نشر 1396
فصل اول: مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها
فصل دوم: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد
فصل سوم: اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث
فصل چهارم: شرط نامشروع در فقه مذاهب اسلامی
فصل پنجم: احکام کلی شرایط ضمن عقد
فهرست منابع
«منابع عربی»
«منافع فارسی»

محصولات مشابه

نمایش همه