پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

رازهای موفقیت مقاله نویسی آکادمیک

ناشر : روز اندیش

مترجم : بهروز گردان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 5,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

...
صفحات کتاب 101
کتابشناسی ملی 3785714
شابک 978-600-7869-07-9
سال نشر 1394
پیشگفتار
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: چرا انتشار در یک ژورنال خوب مهم است؟
فصل سوم: چرا محققانه بنویسیم و منتشر کنیم؟
فصل چهارم: منابع قابل استفاده جهت انتشار مطالب
فصل پنجم: انواع نشر
فصل ششم: چگونه در این زمینه به جلو برویم؟
فصل هفتم: مسیرهای نوشتن
فصل هشتم: استانداردهای نوشتن
فصل نهم: تکنیک هایی برای نوشتن خوب
فصل دهم: اجزای یک مقاله
فصل یازدهم: جستجو و انتخاب مجله
فصل دوازدهم: عادات نوشتن عالی
فصل سیزدهم: نوشتار دستی
فصل چهاردهم: مسائل فنی و حقوقی در مورد نوشتن و چاپ مقالات تحقیقی
فصل پانزدهم: جمع بندی
مراجع

محصولات مشابه

نمایش همه