پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بی شعور‌های پوست کلفت را بشناس‌

راهکارهای عملی برای با وجدان ها در مقابله با بی شعورها

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : نفیسه معتکف

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 11,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 247
کنگره ‏‫BF۷۲۴/۳‭‬ ‭/خ۹‏‫‬‭ک۴۳ ۱۳۹۵
دیویی ‏‫‬‭‬‭۱۵۵/۲
کتابشناسی ملی 3953051
شابک 978-964-236-696-5
سال نشر 1395
مقدمه
بخش اول: چرندیات بی وقفه بی شعورها
فصل 1: سندرم ناشی از همنشینی با بی شعور
فصل 2: کابوس آنابلا
فصل 3: بی شعورهای افسونگر
فصل4: بی شعورهای تمام عیار
فصل 5: هم بستگی های خبیثانه
فصل 6: پیدا کردن سرنخ
فصل 7: مثلث بی شعوری
بخش دوم گردن کلفت ها هرگز سین جیم نمی شوند
فصل اول: فیلم های بی محتوا
فصل 2: اسکورن (SCORN)
فصل 3: پای لب گوری های امریکایی
فصل 4: موسسه گلدن سکز
فصل 5: علم بی سروپا
فصل 6: معامله بی معنی و چرت
فصل 7: آزادی های توام با آه و ناله
فصل 8: تفکر مسموم
فصل 9: پوما
فصل 10: تملق گویی
فصل 11: تا ابله در جهان هست، مفلس در نمی ماند
فصل 12: سوئر بی خاصیت (SEWER)
فصل 13: بی شعورهای سازمان ملل
فصل 14: مفت خوری با ترفند جلب توجه
فصل 15: کاسه کوزه ها را سر خدا بشکن
فصل 16: جایزه صلح نوبل
فصل 17: منشأ آمارهای استاندارد بی شعوری
بخش سوم: قوانین برای بی شعورها
قانون اول: دروغ های وحشتناک
قانون دوم: دلجویی نامحدود
قانون سوم: ضرب شست و زهرچشم گرفتن
قانون چهارم: مخدوش کردن قوانین
قانون پنجم: هدف یعنی ملامت و نکوهش
قانون ششم: عصبانیت یعنی کیف کردن
قانون هفتم: بدون دردسر و بی آبرویی
قانون هشتم: خالی نکردن میدان
قانون نهم: بلوف زدن کافی است
قانون دهم: در ابهام ماندن
قانون یازدهم: ایجاد سپر بلا
بخش چهارم: نسخه درمانی ضدبی شعوری برای کنف کردن بی شعورها و خنثی کردن طرح های آنان
پیمان 1: خواستار حقیقت باش
پیمان 2: دست آن ها را بخوان
پیمان 3: بی شعورها را افشا کن
پیمان 4: بازیچه دست آن ها نشو
پیمان 5: به آن ها بخند
پیمان 6: حرف هایشان را وارونه بکن
پیمان 7: آن ها را قابل اجرا کن
پیمان 8: بر خودت مسلط باش
پیمان 9: بلوف آن ها را در بوق و کرنا بزن
پیمان 10: اعصاب شان را خط خطی کن
پیمان 11: در جریان تمام مسائل قرار بگیر
سخن آخر

محصولات مشابه

نمایش همه