پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آشتی با کودک درون

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 10,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 182
کنگره BF698/35‭‬‏‫‬‭/ش8آ5 1393
دیویی 158/1
کتابشناسی ملی 3303327
شابک 978-964-236-542-5
سال نشر 1393
پیشگفتار نویسنده
بخش اول: کشف و تجربه ی کودک درون
کشف کودک درون
از کودک درون خود مراقبت کنید!
سه گام به سوی کودک درونتان بردارید!
کودک درون
(افکار، احساسات و رفتار)
1- افکار کودک درون
2- احساسات کودک درون
3- رفتار کودک درون
نشانی کودک درون
نشانی اول: در حالات غیرکلامی و جسمانی تان
نشانی دوم: عواطف خودت
نشانی سوم: یافتن تجربه های ماجراجویانه
نشانی چهارم: تصور و تخیلتان
بخش دوم: اشکال مختلف کودک درون
کودک خشمگین
خشونت و کودک آزرده ی درون
1- خشونت های احساسی:
2- خشونت های بدنی:
3- خشونت های جنسی:
4- خشونت در مدرسه:
5- خشونت های فرهنگی:
6- شرمندگی های مزمن و خشونت علیه کودک درون:
پرسشنامه ی کودک آزرده ی درون
الف- تعیین هویت
ب- نیازهای اولیه
ج- نیازهای اجتماعی
این پرسشنامه از کتاب من ـ کودک ـ من اثر برادشاو برگرفته شده است.
چند سؤال از شما:
کودک لج باز یکدنده
چند سؤال از شما:
کودک سربه راه
کودک نادان و احمق
نشانه های کودک درونی که اختلال رفتاری دارد
نیازهای کودک درونتان را شناسایی کنید!
ویژگی های کودک آزرده و آسیب پذیر درون
شناسایی و درمان کودک درون آزاردیده!
چه زمان بفهمیم که کودک درون ما بیمار شده است؟
کودک بازیگوش
چند سؤال از شما:
کودک خلاق
چند سؤال از شما:
کودک عاشق
چند سؤال از شما:
کودک معنوی
مراقبت از کودک معنوی درون
کودک فلسفی
چند سؤال از شما:
بخش سوم: نشانه های کودک درون طبیعی
نشانه های کودک درون طبیعی
1- خوش بینی:
2- ذوق زدگی و شگفت زدگی:
3- بازی و بازیگوشی:
4- عشق:
5- احساس منحصربه فرد بودن:
6- ساده دل بودن:
7- بی باکی:
8- ابراز هیجان و عواطف:
بخش چهارم: قوانین تربیتی کودک درون
قوانین تربیتی کودک درون
قانون نخست: به کودک درونتان اجازه بدهید احساساتش را بروز دهد!
قانون دوم: به نیازها و خواسته های کودک درونتان گوش بدهید و توجه کنید!
قانون سوم: اجازه بدهید کودک درونتان آزادانه بازی بکند!
قانون چهارم: به حواس پنجگانه ی کودک درونتان احترام بگذارید!
قانون پنجم: دروغ و انحرافات فکری غیرمنطقی را از ذهن کودک درونتان بزدایید!
قانون ششم: محدودیت، موانع زندگی و به تأخیر انداختن لذت ها را به کودک درونتان گوشزد کنید!
قانون هفتم: احساس مسؤولیت و نظم را به کودک درونتان آموزش بدهید!
قانون هشتم: به کودک درونتان بیاموزید اشتباه کردن حق اوست؛ اما نبوغ، در عدم تکرار آن است!
قانون نهم: به کودک درونتان بیاموزید به احساسات و نیازهای دیگران احترام بگذارد!
قانون دهم: به کودک درونتان توانایی تفکر حل مسأله را بیاموزید!
بخش پنجم: انواع والد درون
فعال کردن والد نوازشگر درون
والد نوازشگر؛ هر روز با جملات و کلمات، کودک درونتان را نوازش کنید!
مشخصات والد نوازشگر درون
چند سؤال از شما:
شناسایی والد سرزنشگر درون
چند نمونه از هشدارهای والد توسری زن خود را بنویسید:
در برابر منِ والد سرزنشگر خود بایستید!
شما باید والد نوازشگر کودک درونتان بشوید!
بخش ششم: شفا و مراقبت از کودک درون
طبیعت را به کودک درونتان هدیه کنید!
خود را برای شفا و درمان کودک درونتان آماده کنید!
1- به کودک درونتان احترام بگذارید!
2- به او اعتماد کنید!
3- به او اطمینان بدهید!
کودک درون دیروز، کودک درون امروز
اما کودک درون امروز تصمیم گرفته است:
یک نامه ی عذرخواهی به کودک درونتان بنویسید!
سلام به کودک درونم!
نامه ای عاشقانه به کودک درونتان بنویسید!
کودک درونتان را با بالغ احساسی درون آشنا کنید!
اینک به این مثال ها توجه کنید:
به کودک درونتان کامل گرایی عصبی را آموزش ندهید!
حق اشتباه کردن را از کودک درونتان نگیرید!
(من حق دارم اشتباه کنم؛ اما نباید آن را تکرار کنم)
مدام به خود بگویید:
هرگونه احساس گناه را از کودک درونتان بگیرید!
کودک درونتان را با هیچ کس مقایسه نکنید!
به کودک درونتان «نه» گفتن را بیاموزید!
شبکه ی حمایتی کودک درونتان را گسترش بدهید!
کودک درون آرزوهایش را غربال کند
به کودک درونتان، مراقبه بیاموزید!
ژرف اندیشی
مرحله ی اول:
مرحله ی دوم:
مرحله ی سوم:
از لحظات زندگی کودک درونتان، عکس و فیلم بگیرید!
کودک درونتان را مست بوها کنید!
مراقبت به واسطه ی بهره گیری از بوها
عواطف و احساسات کودک درونتان را یادداشت کنید!
غلبه بر ترس های کودک درون
تصویر کودک درونتان را نقاشی کنید!
]در این جا تصویر کودک درون خود را نقاشی کنید!
(سماع خطوط)
شوخ طبعی را به کودک درونتان بیاموزید!
مراقبت از شوخ طبعی کودک درون
روز تولد کودک درونتان را جشن بگیرید!
کودک درونتان را با گیاهان آشتی بدهید!
مراقبه با گل سرخ!
بگذارید کودک درونتان با صدا و آواز انس بگیرد!
مراقبه ی صدای پرندگان
کودک درونتان را زیر بارش باران و برف ببرید!
با کودک درونتان یک پیمان نامه تنظیم کنید!
کودک درونتان را از تقلید افراطی دور کنید!
کودک درونتان باید مواظب لحن و زبان خود باشد
جملاتی الهام بخش را در اتاق تان نصب کنید!
کتاب ها و مجلات مورد علاقه ی کودک درونتان را تهیه کنید!
فضای زندگی کودک درونتان را تزیین کنید!
به وسایل شخصی کودک درونتان اهمیت بدهید!
مراقب گفتگوهای والد سرزنشگر و کودک درونتان باشید!
بگذار کودک درونتان رنگ ها را تجربه کند!
کودک درونتان را با نام کوچک صدا بزنید!
کودک درونتان را به تفریح ببرید!
خشم کودک درونتان را تخلیه کنید!
فضاهایی جدید برای ابراز وجود کودک درونتان فراهم بیاورید!
فعالیت های تفریحی برای فعال سازی کودک درونتان
کودک درونتان را از هر گونه افاده و پز دور نگه دارید!
به کودک درونتان یاد بدهید که جسمش را دوست بدارد!
با کودک درونتان انعطاف پذیری را تمرین کنید!

محصولات مشابه

نمایش همه