پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

صندوقچه خاکستری

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 13,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 430
کنگره PN6277‭‬ ‭/ف2‏‫‭م33 1393
دیویی 398/9‬‮فا
کتابشناسی ملی 3410282‬
شابک 978-964-236-576-0‬‬
سال نشر 1393
مقدمه
تحصیل علم
میهمان
نور دل
خرمشیر
پادشاه تلمسان
برصیصا
پاکی چشم
فراموشی
دانایی
گوسفند آگاه تر از انسان
حسد شامی
هروقت آزاد شدم
سختی روزگار
بهاء الواعظین
میرعلی شاه
محاکمه ی سقراط
طواف
مولانا
قطب الدین
اینشتین
انوشیروان
ابراهیم ادهم
سلیمان
صدای خروس
عبدالله
فرزند ناخلف
شاهین و کریم خان
بوذرجمهر
سرخوش و عندلیب
مرد ناراضی
بنده را با خواست چه کار
اردشیر بابکان
اینشتین و چارلی
نامه ای از خود به خود
دیوجانس و اسکندر
موتزارت
برنارد شاو
بقراط
جامی
سقراط
شاهرخ
طرار
زمین، کسی را مقدس نمی کند
روباه و خروس
قیصر روم
درهم خواهم زد
معاویه
سلیمان بن عبدالملک
ناصرالدین شاه
مال حلال
ابن سینا
انوشیروان
کمال خجندی
ابراهیم سمرقندی
یحیی برمکی
سگ آسیابان
اسکندر
الف، بلدم
ـ مؤلف آثار خاموشی
دیوانه و پادشاه
انگشتر
نادرشاه
گربه و خلیفه
ـ مؤلف حکمت و دینار
تا ظلمات
بزرگان و اسکندر
بایزید بسطامی
دینار زر
ارسطو
ابلهان شهر
حاتم طایی
بزرگمهر
سلطان سنجر
ملا حسین قلی
سبکباران
خسروپرویز
حجاج
آب و آدم ها
نماز را هم قضا کن
یعقوب لیث
اسب لاغر
اویس قرنی
ـ مؤلف درد سر
فضیل
ریش دومنی
مشک
پالان
درویش
جوانمرد
حیات خود، فدای جان او ساخت سایه ی شاه
کلکسیون
منزلگاه سخت
خدمت به مادر
نصیحت
کاروان سرا
جواب حسابی
سر بریده سخن نمی گوید
شعر بهار
من تو بودم
شرم از مردگان
نیم مرد
هشام
گناهکار
دزد کالا
اقرار به کافری
اهل دوزخ
نویسنده
سرگیجه
حاجت کوچک
اعدامی صبور
موی لقمه
دستمزد
هیزم فروش
گوژپشت
انگشتر را خدا برداشته است
سکوت
ـ ماکیاولی حمام رایگان
دانش
فضل و دانش
شفیق بلخی
سگ باز
خون بها
عزت و بزرگی
دوست و دوستی
بیداری و هوشیاری
سرش را برده بودند
کور حقیقی
حاکم ظالم
خرد و بردباری
دیوانه ی عاقل
همه چیز را همگان دانند
بزرگ منشی
خدای چوبی
آتشی اندک برای توده ای هیزم
شکار دسته جمعی
سر قاطر
سه خیانت
شدت عمل
کودکِ بزرگ
مرغ آتش خوار
سلیمان طرار
فکر بکر
درندگان و ظلم
اندازه ی در
خرک سیاه بر در است
خروس و ارزن
عیّارانِ مرو
ورد بی اثر
عاقبت اندیشی
خلق سگی
صورت جُحا
غلام بدشانس
غزل و دروازه
زشت و زیبا
هر کجا خواستم می فروشم
خاک و آینه
آهنگری
نکوهش عاقلانه به نادان و دشمنی دانا
زر و خصم
ـ پرویز شاپور گوشت فیل
یک جفت کفش
مهار کردن زبان
شفیق بلخی
خشم
مأمون
حافظ و تیمور
پادشاه جوانمرد
کشت جو به جای کنجد
مورچه
آواز نیش
سکوت بجا
این دفعه مثل قبل نشود
دزد بی گناه
خاموشی کلید مقصود
پادشاهی و بازرگانی
طفل شجاع
خواجه ی بخیل
دختر روزگار
دیوانه و رفوگر
علم یا ثروت
زهر و عسل
ده سؤال
مشتی گندم
سهل را با فضولی چه کار
ادب میهمانی
کمال نعمت
مشورت
جان حکمت
سواری، به گم شدن یک خر نمی ارزد.
نقبی در کاروان سرا
طرار امانت دار
نابینا و کوردل
تازیانه
ده خدا
زیر پتو
میهمان ابله
وقت خوردن.
من همه ی لباس هایم را بر تن کرده ام
روغن روشن تر از آب
لازم ترین صفت
آینه
داروی روباه گزیدگی
مصیبت پیری
پدرسوخته
هل من ناصر
خوی مردان خدا
میرزا رضا
آدم را به دنبال آدم فرستادند
فردوسی زنده است
موذّن
عجله داری تو فوت کن
حلوا و شیره
بدرقه ی دیگران
آنچه تو در شب می جویی
قطار شتر
جعده نه جاده
جواَش نزد من قرض است
میرداماد
فسک و بسک
معجزه
تکفیر
منظره ی دریاچه
دانه های گندم
سجده ی شاه عباس
عشق دخترکوچولو
مشاعره
زنِ فخرالدوله
بهشت و دوزخ
ستایش جاهل
ما به رنگ شما شدیم
کمانک
توبه ی رشید
ـ مؤلف زه
ابوسعید ابوالخیر
مثل ادب کردن احمق
بهترین مردم
جوانمردی چیست؟
برو با خدا باش
ـ مؤلف رضای مادر
از آن اوست
برای که می خواندی
گوسفند های عمید
معشوقم به نظاره بود
سرِ دزد
بهای خودستایی
خواهرت کجاست
سیاهی هول
مدعیان دوستی
ـ پروین اعتصامی درخت بقا
گوهر وجود
خدای خود را می شناسی
سپر بزرگ
ـ مؤلف سرکه ی هفت ساله
مرغ دو منی
محروم از صددینار دوم
شاعر مُهمل گو
از شربت من مرده است
تماشای جنگل
پاسخ به سؤال هنرنما
عبرت گرفتن بی سواد
فال فروش
خرافه ی بی اساس
وصی حضرت داوود (ع)
معامله ی اسب با زمین
داروی معجون بوذرجمهر
حدود دم فرمان فرما
نجات تاکتیکی
تجربه بالاتر از علم
پند سقراط
رجزخوانی مردگان
از آنِ من
نخواستم دزد باورهای او باشم
شتری با گردنبند
قربانی
پاداش بزرگ هدایت کردن
خروس خوان
پاسخ کوبنده
بنابراین برادری در بین نیست
قوم ابله
چرچیل برنده شد
خدمتکار زرنگ
عالم
سه صفت از سه حیوان
امتحان مدعی
کارفرمای خسیس
بی ریا
عوامل خشم و شدت عذاب
جای پیش نماز
بهترین لباس
ستمکار کوتوله
غلام نکته سنج
کرایه ی مفلس
گدای محترم
ـ شرلی ویلیامز امیر بی لیاقت
وعده ی لباس گرم
معاویه و مهمانش
شوهر هفتم
پاسخ رندانه
فرعون و حسود
کمان بدون تیر
دزد آشنا
بوی آرزو
زخم زبان دشمن
ـ مؤلف کورِ کم اشتها
لقب مناسب
سگ و گرسنگی
نگاه کودکانه
قاری راهزن
غذای گوارا
عرض طناب
پیامبر یا آهنگر؟
امتحان
واسطه
مکان علم
شهادت کبک ها
گمنام
تقدیر
مقبره
سلام کاغذی
دزد مرغابی
معجزه ی آسان
آتش و خاکستر
انگور مروارید
سرزنش خوشتر از شماتت
داروی پیرزن
محبت نسیه
نوکر زرنگ
مرگ دوست
شرف یابی
تردید
جرم به اندازه ی کیفر
ظلم تحصیلدار دولت
دیو جانس و اسکندر
دین شکمی
امانت داری
فیلسوف مشهور، دیو جانس یونانی
کجایش جستی که نیافتی
احتیاط
ـ سگاکی قاضی کوفه در قصر کوفه
مادرشان را دیدم که نگذاشت
وزیر دانشمند المقتدر
در جستجوی آدم کامل
کفاره
وزیر و زن
فضیل بن عیاض
گنجشکان و حضرت سلیمان
مرد سال خورده و دو حبه جو
دیو جانس و اسکندر
رابعه و مالک دینار
بهلول و اهل قبرستان
مکالمه دیو جانس با یک زن
دیو جانس و طبیب
مؤمن طاق و ابوحنیفه
پرخوری و شهوت پرستی
شرط امر به معروف کردند
بارِ گناه اعدام
رشید هجری و عبدالله بن زیاد
ادهم و سلطان بلخ
توبه ی ابراهیم بن ادهم
طمع
ـ آنتونی رابینز افسون خاموشی
درِ میان تو و آفریدگار
شبکه ماهی و نجات بچه
رهایی جاودانی
صندلی تنهایی
کاغذ سپید
چند بیت از مؤلف
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه