پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

نوع دیگر زرنگی

راه هایی ساده برای تقویت هوش عاطفی جهت کارایی و موفقیت بیشتر

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 12,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 263
کنگره BF۵۷۶‏‫‭/د۹ن۹ ۱۳۹۷
دیویی 152/4
کتابشناسی ملی 5030810
شابک 978-964-236-902-7‬
سال نشر 1397
پیشگفتار
بخش 1: هوش عاطفی(EI)
فصل 1: هوش عاطفی چیست؟
تاریخچه ی یک مفهوم
تصورات غلط
نقش زیبا
زنان، هوش عاطفی بیشتری دارند
فصل 2: ارتباط تجاری
عواطف در محیط کار
راز رهبری بزرگ
استخدام
موضوعات مربوط به افراد، مهم هستند
فصل 3: روحیه بخشیدن به محیط های کار
کشمکش در محیط کار
اهمیت روابط عاطفی
فصل 4: موفقیت در سراسر زندگی
هوش عاطفی، برای قرن بیست و یکم
بخش 2: دنیـای درونـی
فصل 5: خودشناسی عاطفی
آگاهی از عواطف خویش
رجوع به منبع عواطف
راهکارهای افزایش خودآگاهی (خودشناسی)
فصل 6: جسارت
تجاوز
تسلیم
جسارت سالم
راهکارهای افزایش جسارت
فصل 7: حرمت نفس
راهکارهای افزایش حرمت نفس
فصل 8: خویشتن سازی (خودشکوفایی)
در زندگی، می خواهید به کجا بروید؟
انگیزه ی درونی
راهکارهای افزایش خودشناسی
فصل 9: استقلال
شخصیت و جامعه
راهکارهای افزایش استقلال
بخش 3: دنیای بیرونی
فصل 10: همدلی
همدلی، دلسوزی نیست!
استفاده از همدلی در محیط کار
قدرت آگاهی از احساسات
راهکارهای افزایش همدلی
فصل 11: روابط سالم
عشق، علاج قطعی نیست
از خودتان شروع کنید
روابط سالم در محیط کار
رهبری مثبت
خدمت به مشتری
راهکارهای افزایش روابط سالم
فصل 12: مسئولیت اجتماعی
اهمیت جامعه
خصوصیات یک مددکار
خانه ای که عشق ساخت
راهکارهای افزایش مسئولیت اجتماعی
بخش 4: انطباق پذیری
فصل 13: حل مشکلات
وقتی دیگران دخالت می کنند
تفکر و احساس درمورد راه حل
مزایای مهارت های خوب برای حل مسائل
راهکارهای حل مشکلات
فصل 14: واقعیت آزمایی
سایر نقطه نظرها
تأکید بر فرار از واقعیت
راهکارهای روبه روشدن با واقعیت
راهکارهای واقعیت آزمایی
فصل 15: انعطاف پذیری
خصوصیاتی که با انعطاف پذیری همراه هستند
اعتماد به نفس
مدیریت استرس
استقلال
حس کنترل گری
ایمان به آینده
بهبود انعطاف پذیری ما
انعطاف پذیری و سن
اشتباه کردن
راهکارهای افزایش انعطاف پذیری
بخش 5: مدیریت استرس
فصل 16: تحمل استرس
استرس را چگونه تجربه می کنیم
استرس مثبت
وقتی استرس به یک مشکل تبدیل می شود
مراحل چرخه ی استرس
شکست چرخه ی استرس
راهکارهای کاهش استرس
فصل 17: کنترل هوس
سخن نابه جا و نسنجیده
هزینه های افسارگسیخته
کنترل هوس و خودانگیختگی
روش ده ثانیه ای
تعامل با عواطف
راهکارهای کاهش هوس های مخرب
بخش 6: حالت های عمومی
فصل 18: شـادی
راز؟
ویژگی های شادی
عادات روحی شادی
معجزه ی تمرکز
منشأ شادی، درون انسان است
راهکارهای افزایش شادی های تان
فصل 19: خوش بینی
کارایی خوش بینی چگونه است؟
آن چه به خودمان می گوییم
انعطاف پذیری
واقع گرا باشید
برخورداری از موفقیت
در جست وجوی خوبی ها
خوش بینی و موفقیت
داستان جیم
راهکارهای افزایش خوش بینی
فصل 20: ارزیابی هوش عاطفی در زندگی
از قربانی بودن تان بپرهیزید
افزایش درد
بهترین دوست خودتان باشید
آیا خودتان را دوست دارید؟
درمورد روابط تان، عاقلانه رفتار کنید
روابط با دیگران
فصل 21: افزایش هوش عاطفی را از کجا شروع کنم؟
از کجا شروع کنم؟
برای موفقیت، طرز تفکرمان بسیار اهمیت دارد
قدرت سپاسگزاری
هدف
ضمیمه ی 1: پرسش ها و پاسخ ها
ضمیمه ی 2: آزمون هوش عاطفی
نتایج آزمون های هاروی، درباره ی هوش عاطفی

محصولات مشابه

نمایش همه