پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

پاسخ های الکتروفیزیولوژی سیستم شنوایی

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسنده : ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 12,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 277
کنگره QP۴۶۱‏‫‬‮‭/ج۷پ۲ ۱۳۹۷
دیویی 612/85
کتابشناسی ملی 5321828
شابک 978-600-369-119-3‬‬
سال نشر 1397
مقدمه مولفین
فصل اول: الکتروکوکلئوگرافی (Electrocochleography)
فصل دوم: پاسخ های ساقه مغز (Auditory brainstem response)
فصل سوم: پاسخ های میان رس شنوایی (Auditory Middle Latency Response)
فصل چهارم: پاسخ های دیرهنگام شنوایی (Auditory late responses)
فصل پنجم: پاسخ های پایدار شنوایی (Auditory Steady State Response)
فصل ششم: گسیل های صوتی گوش (Otoacoustic Emissions)
فصل هفتم: پتانسیل های برانگیخته عضلانی دهلیزی (Vestibular Evoked myogenic Potentials)
فصل هشتم: پتانسیل های وابسته به رخداد (Event related potentials)
فصل نهم: منشاء پاسخ های شنیداری، میدان های مغناطیسی و الکتریکی فعالیت همزمان عصبی
فصل دهم: محرک های مرتبط با پتانسیل های برانگیخته شنوایی
فصل یازدهم: وسایل و پارامتر های ثبت
فصل دوازدهم: تشخیص و ارزیابی فعالیت عصبی شنوایی در حوزه زمانی
فصل سیزدهم: آنالیز حوزه فرکانس پتانسیل ها و نوسانات وابسته به رخداد
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه