پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آرزوهایت را باور کن

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : فرحناز میرقمی زاده

ویراستار : طاهره میرصفی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 6,900 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

...
صفحات کتاب 69
کنگره BJ1500‭‬ ‭/آ4‏‫‭ف43 1395
دیویی 131
کتابشناسی ملی 4057338
شابک ‏‫‭978-964-236-698-9‬‬‬
سال نشر 1395
داستان من
قانون اول: به آسانی شروع کنیم
قانون دوم: اصل و اساس «من هستم»
قانون سوم: با شکرگزاری، زودتر به آرزوهایمان برسیم
قانون چهارم: باید متقاعد شویم
قانون پنجم: به جای تردید؛ اعتماد کنیم
قانون ششم: با روی گشاده به استقبال اتفاقات برویم
قانون هفتم: با آرزوهای بزرگ و واقعی مواجه شویم
در مورد نویسنده کتاب

محصولات مشابه

نمایش همه