پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

عقل سرخ و داستان غربت غربی

دو داستان از شیخ اشراق سهروردی

ناشر : روزگار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 10,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 67
کنگره BBR753‏‫‭/‮الف‬5ع7 1389
دیویی 189/1
کتابشناسی ملی 1958047
شابک 978-964-374-226-3‮‬
سال نشر 1389
سهروری و دیدگاه اشراقی او
شرح عوالم
آثار سهروردی
صناعت ادبی رمز
دلایل رمز و تمثیل گویی
رمزهای عالم کبیر
شرح مختصر از عقل سرخ
عقل سرخ
غربت غربی
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه