پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

از بوستان جان

گزیده زبان و ادب فارسی

ناشر : روزگار

نویسنده : ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 16,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 304
کنگره PIR4005‬‭/ع4‮الف‬4 1395‬
دیویی 8‮فا‬0/8‬‬
کتابشناسی ملی 4329711
شابک 978-964-374-645-2‬‬
سال نشر 1395
مقدمه
اشاره ای کوتاه و کلّی درباره ی زبان و ادبیات فارسی
بخش اول: متون نظم و نثر
مناجات
وضع عمومی زبان و ادب فارسی در قرن چهارم و نیمة اول قرن پنجم هجری
رودکی
فردوسی
وضع عمومی زبان و ادب فارسی از میانة قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم
ناصرخسرو
رشیدالدین میبدی
سنایی
نظامی گنجوی
عطار
ابوالفضل بیهقی
عنصرالمعالی
خواجه نظام الملک
خواجه عبدالله انصاری
امام محمد غزالی
نصرالله منشی
عروضی سمرقندی
وضع عمومی زبان و ادب فارسی در دو قرن هفتم و هشتم هجری
مولوی
سعدی
عبید زاکانی
جهان ملک خاتون؛ زهرا اسدی
حافظ
وضع عمومی زبان و ادب فارسی در قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری
جامی
وضع عمومی زبان و ادب فارسی از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم هجری
وحشی بافقی
محتشم کاشانی
صائب تبریزی
مقدمه ای بر شعر و نثر دوره مشروطیت
ادیب الممالک فراهانی
پروین اعتصامی
ملک الشعرای بهار
دهخدا
ادبیات معاصر
قائم مقام فراهانی
نیما یوشیج
فروغ فرخزاد؛ دکتر غلامحسین یوسفی
دکتر پرویز ناتل خانلری
مهدی حمیدی
شهریار
شفیعی کدکنی
مُرغان ابراهیم (نگاهی تحلیلی به یک شعر)؛ محمّد عزیزی
احمد شاملو
مهدی اخوان ثالث
فریدون مشیری
هوشنگ ابتهاج
امیری فیروزکوهی
سهراب سپهری
احمدرضا احمدی؛ احمد بیرانوند
شعر دفاع مقدس؛ محمدرضا سنگری
مهدی اخوان ثالث؛ شیرها و زنجیرها
قیصر امین پور؛ می خواستم شعری برای جنگ بگویم
نصرالله مردانی؛ خون نامه خاک
حماسه چهارده ساله؛ محمدرضا عبدالملکیان
سید حسن حسینی؛ مثنوی
حسین اسرافیلی؛ یک رباعی
محمد عزیزی؛ کاش من هم شاعری بودم
درباره ی داستان و رمان؛ مصطفی محمدی
جلال آل احمد؛ بخش کوتاهی از داستان جشن فرخنده
هشت بهشت؛ مصطفی محمدی
دشت های سوخته؛ محمد عزیزی
پیش درآمدی بر طنزنویسی؛ اسماعیل امینی
بوطیقای قصه های بلند عامیانه فارسی (رمانس عام)؛ سکینه عباسی
بخش دوم: کلیات ادبی
فصل اول: آرایه های ادبی
بیان: تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه
بدیع
آرایه های بدیع لفظی
آرایه های بدیع معنوی
فصل دوم: گونه های نظم و نثر
گونه های نظم (شعر) فارسی
گونه های نثر
پاره ای از اصطلاح های ادبی
فصل سوم: دستور زبان فارسی
دستور زبان فارسی
اسم و گونه های آن
فعل و گونه های آن
وجه فعل
حروف و گونه های آن
صفت و گونه های آن
ضمیر و گونه های آن
قید و گونه های آن
جمله و شبه جمله
نقش کلمات در جمله
نقش های ده گانه کلمات
ترتیب ارکان جمله
فصل چهارم: نگارش فارسی
نگارش فارسی
شیوه املای فارسی
نشانه گذاری و اهمیت آن
شیوه تحقیق
گزارش نویسی
مقاله نویسی
داستان نویسی
قصه
ویژگی های داستان نویسی
چند نمونه داستان:
خانه ی خار؛ عبدالحسین فرزاد
در انبوهِ مه؛ محمد عزیزی
سکوت؛ زهرا لرستانی
فن ترجمه
نمونه یک ترجمه
اطلس ابر؛ دیوید میچل
سبک های ادبیات فارسی
مکتب های ادبی اروپا
نامه نگاری و انواع آن
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

نمایش همه