پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

نابینایی و زندگی مستقل

ناشر : آوای نور

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 5,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 184
کنگره ‏‫‬‭HV۱۵۹۳‏‫‭/‮الف‬۶ن۲ ۱۳۹۱
دیویی ‏‫‬‭۳۶۲/۴۱
کتابشناسی ملی 2865551
شابک ‫‭978-600-5413-95-3‬‬
سال نشر 1391
پیش گفتار
فصل اول: روانشناسی افراد نابینا
مقدمه
متداول ترین تعریف نابینایی
تأثیر اختلال بینایی در فرآیند های تحول روانی
تأثیر نابینایی بر روی کنش های رمزی
ویژگی ها و محدودیت های روانشناختی کودکان نابینا
مسائل و ویژگی های خاص کودکان و بزرگسالان نابینا
آثار روانی اختلالات حسی
آثار روانی آسیب بینایی
عواملی که در چگونگی توانایی و سازگاری افراد نابینا مؤثر است
حضور دانش آموزان نیمه بینا در کلاس های عادی و توجه معلمان به آن ها
بعضی از علائم ضعف بینایی کودکان و دانش آموزان نیمه بینا
مبانی روان شناختی خصیصه های شخصیتی افراد نابینا
فصل دوم: کلیات آموزش زندگی مستقل و پذیرش افراد نابینا به فرزندی
مقدمه
آموزش افراد نابینا و کم بینا
فرزندپذیری کودک نابینا
فصل سوم: نکاتی چند درباره مکان و شیوه ی آموزش
مقدمه
اهمیت آموزش یکپارچه
تسهیلات آموزشی افراد نابینا
تاریخچه خط بریل
گامهای اساسی در کار فرد نابینا با معلم مرجع
فصل چهارم: اعتماد به نفس فرد نابینا
مقدمه
نقش ورزش در افزایش اعتماد به نفس
فدراسیون ورزش افراد نابینا و کم بینا
جایگاه هنر
فصل پنجم: آموزش افراد با آسیب بینایی و نقش آن در استقلال ایشان
مقدمه
مربی توانبخشی
خودیاری
تحرک و جهت یابی
عصای سفید
مهارتهای ارتباطی
جامعه و نقش آن در کسب زندگی مستقل
فصل ششم: آشنایی والدین با توانبخشی کودک نابینا
مقدمه
اهمیت آگاهی والدین از امور توانبخشی
والدین و کودکان نابینا
فصل هفتم: نقش رایانه و تأثیر حضور آن در زندگی فرد نابینا
مقدمه
اهمیت پرداختن به فناوری ارتباطات برای افراد نابینا و کم بینا
نرم افزار جاوز
نرم افزار کرزویل
لوح و قلم
دستگاه تایپ پرکینز
دستگاه بریل گویا
دستگاه نوشتاری بریل
چاپگر
فصل هشتم: مسائل اشتغال افراد نابینا و راهکار های پیش رو
مقدمه
اهمیت پرداختن به مبحث اشتغال افراد با آسیب بینایی
موانع اشتغال افراد با آسیب بینایی
توانمندسازی حرفه ای افراد نابینا
راهکارهای پیش رو
نتیجه گیری
فصل نهم: مسائل فرهنگی پیش روی افراد با آسیب بینایی
مقدمه
مسائل فرهنگی افراد نابینا
هلن کلر
طه حسین
محمد خزائلی
حسن مرادزاده رحمت آبادی
علی صابری
محمدرضا بابایی
مهتاب علیمحمدی ملایری
فصل دهم: قوانین و کنوانسیون حقوق افراد معلول
مقدمه
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
کنوانسیون حقوق معلولین
پروتکل الحاقی کنوانسیون بین المللی حقوق افراد معلول
پیوست
منابع فارسی
منابع انگلیسی

محصولات مشابه

نمایش همه