پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بیشعوری

راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : محمود فرجامی

گوینده : میثم نیکنام

نسخه های موجود: کتاب صوتی

قیمت: 19,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 221
کنگره BF724/3‭‬ ‭/خ9‏‫‬‭ک4 1395ح
دیویی 155/2
کتابشناسی ملی 4622458
شابک 978-600-8684-37-4
سال نشر 1395
بخش یکم: چه کسی بیشعور هست و چرا یکنفر باید بخواهد بیشعور باشد
فصل 1: سرگذشت فرد
فصل 2: چند سرگذشت دیگر
فصل 3: تعریف بیشعوری
فصل 4: ماهیت بیشعوری
فصل 5: شدت بیشعوری
بخش دوم: انواع بیشعورها
فصل 6: بیشعور اجتماعی
فصل 7: بیشعور تجاری
فصل 8: بیشعور مدنی
فصل 9: بیشعور مقدس مآب
فصل 10: بیشعور عرفان باز
فصل 11: بیشعور دیوان سالار
فصل 12: بیشعور بیچاره
فصل 13: بیشعور شاکی
بخش سوم: وقتی جامعه بیشعور می شود
فصل 14: تجارت به مصابه بیشعور
فصل 15: دولت به مصابه بیشعور
فصل 16: خواندن، نوشتن و بیشعوری
فصل 17: بیشعوری در رسانه یک اپیدمی واقعی
بخش چهارم: زندگی با بیشعورها
فصل 18: کارکردن با بیشعورها
فصل 19: وقتی دوست بیشعور است
فصل 20: ازدواج با آدم بیشعور
فصل 21: بیشعور مادرزاد
فصل 22: فرزندان والدین بیشعور
بخش پنجم: راه نجات
فصل 23: مراحل درمان
فصل 24: وسایل درمان
سخن پایانی

محصولات مشابه

نمایش همه