پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,000 تومان

...
صفحات کتاب 327
کنگره ‏‫AS۵۷۱‭‬ ‭/آ۵‏‫‭ب۹ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‭۰۶۸/۵۵
کتابشناسی ملی ۴۰۵۹۴۸۳
شابک ‏‫‬‭978-964-426-862-5
سال نشر 1396
مقدمه
فصل اول: اساسنامه بنیاد
فصل دوم: معرفی تشکیلات سازمانی و چارت اداری
فصل سوم: امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
فصل چهارم: انتشارات بنیاد
فصل پنجم: امورآموزشی و پژوهشکده بنیاد فرهنگ
فصل ششم: امور اداری
فصل هفتم: امور مالی
پیوست ها

محصولات مشابه

نمایش همه