پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

دیوان سیف اسفرنگ

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 12,000 تومان

...
صفحات کتاب 905
کنگره ‏‫‬‭PIR5223‏‫‬‮‭‬‭‭/د9 1395‬‬
دیویی ‬‭8‮فا‬1/31
کتابشناسی ملی 4572905
شابک ‭978-964-426-913-4‬
سال نشر 1395
مقدمه
متن دیوان سیف اسفرنگ
قصاید ترجیعات
ترجیع1) دوش چون مرغ سحر بار دگر کرد نوا
ترجیع2) صبحدم چون نقاب بردارد
ترجیع3) باش تا ابر بار بگشاید
ترجیع4) شب را نقاب چهره ایام کرده اند
ترجیع5) برفروزم ز آتش دل شمع جان هم نیم شب
ترجیع6) ای زمه روی تو مهر نگار آینه
ترجیع7) سدفلک چو صبح به یک دم گشاده ایم
ترجیع 8) جای است اگر جهان بخندد
ترجیع 9) شاه انجم دست بالا کرد باز
ترجیع 10) برخیز که جز باد سحر محرم ما نیست
ترجیع 11) ای پرده دار پرده فرو کش که راه نیست
ترجیع 12) دل می دهیم و دست به جانان نمی رسد
ترجیع 13) صبح خیزان چون به شب بار سفر بربندند
ترجیع 14) ای مرغ صبح خیز و نفیر از جهان برآر
ترجیع 15) چون به سر من رسیدموکبت سلطان عشق
قطعات
غزلیات
رباعیات
فهرست لغات، ترکیبات، اصطلاحات و عبارات
فهرست اعلام متن ( اشخاص، جای ها و ...)
فهرست اشعار به ترتیب الفبایی قوافی

برچسب ها

شعر فارسی

محصولات مشابه

نمایش همه