پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

چطور با کنترل زمان فرمان زندگی را به دست بگیرید

نویسنده :

ارائه دهنده : سبکتو

گوینده : کیاندوخت محمدی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال, کتاب صوتی

قیمت: 2,800 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 103
میکروکتاب چیست؟
درباره کتاب
درباره نویسنده
مقدمه
زمان، زندگی است
فصل ۱: مدیریت زمان
بخش اول: برنامه ریزی
بخش دوم: کنترل کردن
فصل ۲: اهداف
مرحله ۱: آمادگی
مرحله ۲: همه امکانات را لیست کنید
مرحله ۳: چارچوب زمانی تان را محدود کنید
مرحله ۴: آینده نزدیک
مرحله ۵: مجددا سراغ اهدافی که برای زندگی تان مشخص کرده اید بروید
مرحله ۶: فعالیت های خاص هر هدف را لیست کنید
مرحله ۷: فعالیت هایی که بیشترین اولویت را دارند، انتخاب کنید
مرحله ۸: جلسه برنامه ریزی هفتگی
فصل ۳: برنامه ریزی برای زمان
بفهمید که تقاضا برای زمان تان از کجا ناشی می شود
فصل ۴: ۱۳ تکنیک ویژه برای مدیریت زمان
یاد بگیرید به نیازهای افراد دیگر به شکل مناسبی پاسخ دهید
زمان کافی به خودتان اختصاص دهید
از خودتان پرسش لاکین را بپرسید
از روش شطرنج سوئیسی استفاده کنید
کارها و وظایف لحظه ای پیدا کنید
سعی کنید انگیزه هایتان را تغییر دهید
به جای سرعت گرفتن، آهسته حرکت کنید
ترس ها را از خودتان دور کنید
برای خودتان ضرب العجل تعیین کنید
برای منافع تان استرس داشته باشید، نه مشکلات
اگر از مسیرتان فاصله گرفتید دوباره به مسیر بازگردید
فقط چند دقیقه بیشتر
بهترین کاری که می توانید را انجام دهید و به خاطر آن خوشحال باشید
پایان

محصولات مشابه

نمایش همه