پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

اثر مرکب

جهشی برای درآمد، زندگی و موفقیت شما

نویسنده :

ارائه دهنده : سبکتو

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال, کتاب صوتی

قیمت: 2,800 تومان

5 امتیاز - 9 نفر

...
میکرو کتاب
درباره نویسنده
درباره کتاب
مقدمه
فصل اول
لمس اثر مرکب در زندگی
سکه شگفت انگیز
اثرموجی
ذهنیت ماکروویو
فصل دوم: انتخاب ها
فیل ها گاز نمی گیرند
سال نو
مسئولیت همه چیز
سلاح سری شما
فصل سوم: عادت ها
قدرت چرایی
اهداف
راز پنهان هدف گذاری
۵ استراتژی برای ریشه کن کردن عادت های بد
۵ استراتژی برای ایجاد عادت های خوب
تغییر سخت است
فصل چهارم: تکانه
قدرت عادت ها
ثبات قدم
فصل پنجم: تاثیرات
فصل ششم: شتاب دادن
سخن آخر
پایان

محصولات مشابه

نمایش همه