پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مراقبه درمانی

ناشر : تجسم خلاق

نویسنده :

مترجم : جمشید هاشمی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 256
کنگره ‏‫‭RC۴۸۱‏‫‭/‮الف‬۸م۴ ۱۳۸۸
دیویی ‭۶۱۶/۸۹۱۴
کتابشناسی ملی ‎۱‎۱‎۲‎۵‎۷‎۶‎۵
شابک 978-964-8561-37-1‬‬‬
سال نشر 1388
پیشگفتار
فصل 1: آشنایی با مراقبه درمانی
2. آیا مراقبه درمانی واقعاً شیوه جدیدی است؟
3. مراقبه درمانی دقیقاً چگونه عمل می کند؟
4. مدل هولگرافی چیست؟
5. مراقبه درمانی کدام نیازهای مددجو را می تواند برطرف می سازد؟
6. تأثیر مراقبه درمانی روی مددجویان چگونه است؟
7. آیا مراقبه درمانی با روحیات شخص سازگار است؟
8. آیا تحقیقی در زمینه سودمندی مراقبه درمانی به عمل آمده است؟
10. آیا مراقبه درمانی با مراقبت نظارت شده سازگار است؟
11. مراقبه درمانی تا چه حد با حرفه درمان سازگار است؟
12. مراقبه درمانی به چه اقشاری کمک می کند؟
فصل 2: فرآیند مراقبه درمانی
مکالمه ما شروع می شود
هفته بعد، ادامه مکالمه
شروع جلسه مراقبه درمانی
پایان جلسه
پاسخ ها پس از جلسه
فصل 3: الگو و چشم انداز
تلفیق روانشناسی و معنویات
فصل 4: مراقبه درمانی، دیدگاه کل نگر
ویژگی های مددجوی مراقبه درمانی
موضوعات دیگری در مورد کاربرد مراقبه درمانی
مزایای مراقبه درمانی
فصل 5: تجارب درمانی در مراقبه درمانی
تخلیه
تخلیه ممتد: رویدادهای فیزیکی
تخلیه ممتد: رویدادهای روانی
تخلیه هیجانی: رویدادهای فیزیکی
درمان یکپارچه
فصل 6: تجارب خلاق در مراقبه درمانی
ارتباط با Discarnate Entities:
تسکین و کنجکاوی در مورد علت این نوع تجارب
فصل 7: چگونه به مددجویانی که می ترسند و در برابر مراقبه درمانی مقاومت نشان می دهند، کمک کنیم.
ترس از درد و ناراحتی
ترس به خاطر از دست دادن کنترل
ترس از شکست
ترس از اینکه روش درمانی به درستی جواب ندهد
فصل 8: نتایج مراقبه درمانی
معنوی (ارتباط نزدیک تر با یک منبع معنوی)
فصل 9: تسهیل فرآیند مراقبه درمانی: دستور العمل ها و هشدارها
آماده شدن درمانگر
ویژگی های شخصی درمانگر
انتخاب مددجویان
معرفی مراقبه درمانی به مددجویان
واداشتن مددجویان به توصیف مداوم
افکار برون گرا
افکار درون گرا
پرسش در مورد جلسه
فصل 10: تقویت مراقبه درمانی
هدایت مراقبه درمانی
تفسیر مراقبه درمانی
فصل 11: نقشه کل نگر
پاسخ های منفی فعلی
تجارب منفی گذشته
تجارب مثبت گذشته
نقشه کل نگر اوا
تجربیات گذشته. تجربیات اصلی اوا
حرکت از پاسخ های منفی فعلی به سوی پاسخ های مثبت
رویداد های منفی:
پاسخ های مثبت فعلی اوا
استفاده از نقشه در خارج جلسه
فصل 12: زدودن تارهای عنکبوت از ذهنم
فصل 13: ریشه های مراقبه درمانی
هوشیاری
مراقبه
فصل 14: ده نکته مهم در مورد مراقبه درمانی
ضمائم
ضمیمه الف
ضمیمه ب: پرسشنامه ارزیابی شخصیت ویلوفبی
ضمیمه ج: فرم ارزیابی مشاوره
ضمیمه ه: ضمیمه و فرم رضایت نامه برای مراقبه درمانی
ضمیمه ز: ایجاد امنیت و اطمینان خاطر برای مددجو

محصولات مشابه

نمایش همه