پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

پرانا هاله درمانی

ناشر : تجسم خلاق

نویسنده :

مترجم : جمشید هاشمی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 3,300 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 192
کنگره RM727/ی9‏‫‬‭آ2 1386
دیویی ‏‫‬‭615/53
کتابشناسی ملی 1163273
شابک ‭978-964-8561-45-6
سال نشر 1386
چاکرا درمانی
پیشگفتار
پرانا
فصل اول: پرانا چیست ؟
پرانا چیست ؟
رابطه پرانا و ذهن
فصل دوم: بدن های انسان
فصل سوم: طب انرژیائی چگونه مؤثر واقع می شود
فصل چهارم: حساس نمودن دست ها
فصل پنجم: اسکن یا بازرسی کردن
فصل ششم: پاکسازی یا جارو کردن
انتقال ماده اتری فاسد
پاکسازی خود
فصل هفتم: انرژی دادن با پرانا
انرژی دادن به دیگران
فصل هشتم: پرانا در بدن فیزیکی
چگونگی استفاده از پرانا در بدن فیزیکی
مراحل درمان
بدن فیزیکی
جلوی بدن
پشت بدن
چند تذکر لازم جهت درمان مؤثر
فصل نهم: کندالینی
فصل دهم: چاکرا چیست ؟
مکانیزم چاکراها
چاکراها در سطح فیزیکی
چاکراها در سطح روانشناختی
چاکرای اول
غدد درون ریز - غدد آدرنال و بیضه ها
چاکرای دوم
غدد درون ریز- تخمدان ها و بیضه ها
چاکرای سوم
غدد درون ریز- غدد آدرنال ، لوزالمعده و پانکراس
چاکرای چهارم
غدد درون ریز - تیموس
چاکرای پنجم
غدد درون ریز- تیروئید، پاراتیروئید
چاکرای ششم
غدد درون ریز- پینه آل ، هیپوفیز
چاکرای هفتم
غدد درون ریز - هیپوفیز، پینه آل
فصل یازدهم: پرانا در بدن دوم
توصیف بدن دوم
کاربرد پرانا
در بدن دوم
درمان بدن دوم
پشت بدن
فصل دوازدهم: پرانا در بدن سوم
توصیف بدن سوم
کاربرد پرانا در بدن سوم
چاکراها در بدن سوم
درمان بدن سوم
قسمت پشت بدن
فصل سیزدهم: پرانا در بدن چهارم
روان درمانی انرژیائی
روش مستقیم دستیابی به پرانا
نیروی شفابخش عشق
فصل چهاردهم: پرسش و پاسخ
نه درمانگر، نه هیچ خواست دیگری
فصل پانزدهم: شفای پرانیک
برنامه غذائی
سرما خوردگی معمولی
برونشیت و سرماخوردگی همراه با سرفه
سر درد
تب و آنفولانزا
دردها و ناراحتی های گردن و شانه ها
دردها و ناراحتی های پشت بدن
تنگی نفس
ناراحتی های هاضمه
نکات پایانی
فصل شانزدهم: مدی تیشن و تمرین های بدنی
تنفس پرانیکی
تمرین هائی جهت حساس
نمودن دست ها و انگشتان
مراقبه قلب
خود درمانی

محصولات مشابه

نمایش همه